• Στερεοφωνικό ηχητικό σύστημα διάδρασης διεγειρόμενο από κρουστικούς ήχους.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών (ΣΜΟΤ), ΠΜΣ Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής
  Συγγραφείς: Κάππης, Αχιλλέας
  Επιβλέπων καθηγητής: Στεφανάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-26
  Τα συστήματα ηχητικής διάδρασης αποτελούν ένα ενεργό πεδίο έρευνας με εφαρμογές στα βιντεοπαιχνίδια, τα «έξυπνα σπίτια» και την μουσική εκτέλεση. Η διάδραση μέσω ήχου επιτρέπει απτή και άυλη διάδραση με την χρήση πλήθους ...
 • Δημιουργία πλατφόρμας για τη μελέτη ακουστικής συμπεριφοράς μεγάλου κλειστού χώρου στο excel.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
  Συγγραφείς: Παπαδάκη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Στεφανάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-17
  Ο θεωρητικός υπολογισμός του χρόνου αντήχησης, είναι μια από τις πιο βασικές απαιτήσεις κατά τη μελέτη της ακουστικής ενός κλειστού χώρου. Η διαδικασία, ωστόσο, μπορεί να γίνει αρκετά χρονοβόρα λαμβάνοντας υπόψιν τις ...
 • Δημιουργία πλατφόρμας στο excel για τη μελέτη της ακουστικής συμπεριφοράς ενός χώρου συναρτήσει της ηλεκτροακουστικής εγκατάστασης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
  Συγγραφείς: Μπαγιώκος, Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Στεφανάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-19
  Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η δημιουργία ενός προγράμματος στο excel για τη μελέτη ηλεκτροακουστικής εγκατάστασης σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο. Το πρόγραμμα επιτρέπει τον υπολογισμό της στάθμης του απευθείας ήχου σε ένα ...
 • Ισοστάθμιση συστήματος ηχείου - δέκτη με χρήση παραμετρικού equalizer.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
  Συγγραφείς: Ηλιοπούλου, Σουλτάνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Στεφανάκης, Νικόλαος; Τσακιρίδης, Οδυσσέας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-01-26
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία εστιάζει στο πρόβλημα της ισοστάθμισης της συχνοτικής απόκρισης του ακουστικού συστήματος ηχείου - δέκτη μέσα σε έναν κλειστό χώρο, με τη χρήση παραμετρικού equalizer. Καταρχάς, γίνεται μία ...
 • Μελέτη ακουστικής βελτίωσης αίθουσας διδασκαλίας στο 6ο γυμνάσιο Χανίων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
  Συγγραφείς: Σωτηρόπουλος, Ανδρέας-Μάριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Στεφανάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-01-18
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία εστιάζει στη μελέτη ακουστικής βελτίωσης μιας αίθουσας διδασκαλίας που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του 6ου Γυμνασίου Χανίων. Η μελέτη της αίθουσας έγινε με βάση το θεωρητικό πλαίσιο που ισχύει ...
 • Σύστημα επαύξησης του ήχου της κιθάρας με χρήση της τεχνικής wavetable synthesis.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
  Συγγραφείς: Στέλλας, Ζαχαρίας
  Επιβλέπων καθηγητής: Στεφανάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-03-23
  Σε αυτή την πτυχιακή εργασία, δημιουργήθηκε ένα σύστημα για την επαύξηση του ήχου της κιθάρας μέσω ενός Η.Υ. Η επαύξηση επιτυγχάνεται με τη δημιουργία ενός παράλληλου ηχητικού στρώματος από συνθετικό ήχο, παραγόμενο με ...
 • Συνεργατική επεξεργασία βίντεο παραγόμενου από χρήστες που παρακολουθούν το ίδιο συναυλιακό γεγονός.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
  Συγγραφείς: Κεδαρίτης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Στεφανάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-04-24
  Ο όρος User Generated Content (UGC) αναφέρεται σε πολυμεσικό υλικό όπως κείμενο, φωτογραφίες, ηχογραφήσεις και βίντεο που δημιουργείται από απλούς χρήστες φορητών συσκευών και το οποίο γίνεται διαθέσιμο στο ευρύ κοινό ...
 • Τεχνικές αυτόματης μίξης κατά την ηχογράφηση και αναπαραγωγή χωρικά εκτεταμένης ηχητικής σκηνής.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών (ΣΜΟΤ), ΠΜΣ Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής
  Συγγραφείς: Ρουμελιώτης, Σπυρίδων
  Επιβλέπων καθηγητής: Στεφανάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-20
  Κατά την ηχητική κάλυψη ή ηχογράφηση εκτεταμένης χωρικής περιοχής, ενδείκνυται η χρήση πολλαπλών μικροφώνων τα οποία είναι κατανεμημένα στο χώρο. Η μίξη όμως και επεξεργασία των ηχητικών καταγραφών για τη δημιουργία του ...
 • Υλοποίηση looper στην Python με χρήση αυτοσχέδιου αναλογικού ποδο-διακόπτη.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
  Συγγραφείς: Τζεκάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Στεφανάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-11
  Η χρήση του επαναληπτικού ποδο-διακόπτη (looper pedal) είναι πολύ δημοφιλής στις μέρες μας είτε για εξάσκηση είτε για χρήση σε ζωντανή μουσική εκτέλεση. Η γκάμα των επιλογών είναι μεγάλη και φυσικά του οικονομικού κόστους ...
 • Υλοποίηση και υποκειμενική αξιολόγηση τεχνικών για την επαύξηση κρουστικών ήχων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
  Συγγραφείς: Σπανάκος, Στυλιανός
  Επιβλέπων καθηγητής: Στεφανάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-20
  Στην παρούσα εργασία, η επαυξημένη πραγματικότητα εξετάζεται υπό το πρίσμα του ηχητικού περιεχομένου και πιο συγκεκριμένα, για την περίπτωση των κρουστικών ήχων. Ως ηχητική επαύξηση ορίζουμε το αποτέλεσμα που προκύπτει ...