• Διαδικτυακή αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών της Ρόδου.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
    Συγγραφείς: Κανάκη, Αλεξία
    Επιβλέπων καθηγητής: Κουργιαντάκης, Μάρκος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-02
    Ο κλάδος της ελληνικής επιχειρηματικότητας, στη σύγχρονη εποχή, διαδραματίζεται όλο και περισσότερο μέσα από τον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web, ή αλλιώς “www”). Η διείσδυση του διαδικτύου στην καθημερινότητα των καταναλωτών ...