• Συστήματα μέτρησης επιχειρησιακής απόδοσης.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
    Συγγραφείς: Γκόφης, Δημήτριος
    Επιβλέπων καθηγητής: Γαρεφαλάκης, Αλέξανδρος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-18
    Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τα Συστήματα Μέτρησης Επιχειρησιακής Απόδοσης. Ο αναγνώστης μπορεί να περιηγηθεί μέσα στα κεφάλαια της εργασίας για να ανακαλύψει τις σημαντικότερες μεθοδολογίες και εργαλεία για τη ...