• Ελεγκτική και ελεγκτικά σκάνδαλα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Δασκαλάκης, Βασίλειος; Μήτσου, Αρχοντούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Γιαννούλης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-24
  Οι λογιστικές απάτες στις μέρες μας είναι δεδομένο πως είναι ανυπέρβλητες από τον οποιονδήποτε. Παρ όλα αυτά η λήψη αυστηρών μέτρων μπορεί σε μεγάλο βαθμό να περιορίσει η ακόμα και να αποτρέψουν επίδοξους παραβάτες Η ...
 • Επίδραση του εσωτερικού ελέγχου στη διενέργεια εξωτερικού ελέγχου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Λασηθιωτάκη, Φανή
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Ευθαλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-06-28
  Ο εσωτερικός και ο εξωτερικός έλεγχος αποτελούν δύο από τις πλέον χρήσιμες λειτουργίες των σύγχρονων οικονομικών μονάδων, καθώς επιτρέπουν την έγκαιρη πρόβλεψη κινδύνων, και παρέχουν δικλείδες ασφαλείας για την αποφυγή ...
 • Εσωτερικός έλεγχος και διαχείριση κινδύνου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Κατσαράκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταχυνάκης, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-07-01
  Σκοπός: Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τη συμβολή του εσωτερικού ελέγχου στη διαχείριση κινδύνου όπου μέσω της θεωρητικής αλλά και εμπειρικής διερεύνησης προσπαθεί να δείξει πως ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί ...
 • Εσωτερικός έλεγχος και διαχείριση κινδύνου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Αναγνωστάκη, Στυλιανή
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Ευθαλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-05-11
  Τα τελευταία χρόνια, το σύγχρονο επιχειρησιακό και ανταγωνιστικό περιβάλλον από το οποίο κατακλύζονται οι επιχειρήσεις, συντέλεσε στην αναβάθμιση του ρόλου του εσωτερικού ελέγχου, καθιστώντας τον ύψιστης σημασίας για την ...
 • Εσωτερικός έλεγχος και εταιρική διακυβέρνηση-Συσχετίσεις και τρόποι εφαρμογής τους στα ΜΜΕ.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Γεωργεουδενά, Ευφροσύνη; Τριπόδη, Γραμματική
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-07-02
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θέλουμε να αναδείξουμε τον κυριότερο ρόλο που διαδραματίζει ο εσωτερικός έλεγχος και η εταιρική διακυβέρνηση σε μια επιχείρηση. Στο πρώτο κεφάλαιο κάνουμε αναφορά για την σημασία και τον έλεγχο ...
 • Εσωτερικός έλεγχος σε τουριστικές επιχειρήσεις εισερχόμενου τουρισμού.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μαστρογιόγλου, Χρυσούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταχυνάκης, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-05-11
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση της εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου σε τουριστικές επιχειρήσεις εισερχόμενου τουρισμού με έμφαση στα ταξιδιωτικά γραφεία τα οποία έχουν αποτελέσει εκτεταμένο αντικείμενο μελέτης ...
 • Η διάρθρωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου σε εισηγμένη εταιρία.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Σηφάκη, Παρασκευή
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταχυνάκης, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-22
  Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες κάθε επιχείρησης, επειδή αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την αύξηση της ποιότητας των χρηματοοικονομικών πληροφοριών και την εξασφάλιση της εγκυρότητας ...
 • Η διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου στα επιμέρους τμήματα της επιχείρησης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μανιώρου, Ελευθερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαμαρά, Αγγελική
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-01-20
  Στην εποχή που ζούμε, το επιχειρηματικό περιβάλλον διακατέχεται από μεταβολές ως προς τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η κάθε επιχείρηση συνεπώς οφείλει να αναπτύξει τέτοιες στρατηγικές και τακτικές που θα τις επιτρέψουνε ...
 • Η επίδραση της εταιρικής διακυβέρνησης στην αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Λούδας, Άγγελος; Πρόκος, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Θάλεια
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-30
  Η Εταιρική Διακυβέρνηση αποτελεί ένα ζήτημα που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στη διεθνή επικαιρότητα, καθώς αποτελεί ένα καίριο θέμα για τις επιχειρήσεις. Η Εταιρική Διακυβέρνηση έχει φέρει μια καινούργια αντίληψη στο ...
 • Ο εσωτερικός έλεγχος των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Γρύλλος, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαμαρά, Αγγελική
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-04-14
  Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης της εποχής μας και η αυξανόμενη τεχνολογική πρόοδος που έχει παρουσιαστεί από τις αρχές του 20ου αιώνα, δεν συνέβαλαν μόνο στην ραγδαία ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των οικονομιών , αλλά ...
 • Συστήματα εσωτερικού ελέγχου και η χρήση του εργαλείου balanced scorecard.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Μαλάμη, Ευαγγελία
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-02-08
  Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τα Συστήματα Εσωτερικού Εργαλείου με τη χρήση του εργαλείου Balanced Scorecard. Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας γίνεται αναφορά σε εισαγωγικές έννοιες του Εσωτερικού Ελέγχου όπως ...
 • Συστήματα εσωτερικού ελέγχου και χρήση του εργαλείου balanced scorecard.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Ηλιάκης, Ηλίας; Λαδάς, Ανδρέας; Ladas, Andreas
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-08-31
  Η μέθοδος Balanced Scorecard εφαρμόζεται συχνά στον εσωτερικό έλεγχο των εταιριών και των οργανισμών. Το εργαλείο αυτό περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες μέτρων. Τα οικονομικά μέτρα, τα μέτρα που αφορούν στον πελάτη, τα μέτρα ...