• Η επίδραση της πανδημίας Covid-19 στην καθιστική συμπεριφορά παιδιών δημοτικής εκπαίδευσης.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
    Συγγραφείς: Σύρου, Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Ζωγραφάκης-Σφακιανάκης, Μιχαήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-10-15
    Εισαγωγή: Η δύσκολη χρονιά που πέρασε, μας έθεσε περιορισμούς και προβληματισμούς λόγω των βιωμάτων της από την πανδημία. Ένας από αυτούς ήταν, η καθημερινότητα των παιδιών που άλλαξε και πως επηρεάστηκε ως προς την καθιστική ...