• Η επίδραση των travel bloggers στη συμπεριφορά των ελλήνων τουριστών.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
    Συγγραφείς: Στρατάκης, Φοίβος
    Επιβλέπων καθηγητής: Τριχάς, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-04-12
    Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία διερευνά το βαθμό και τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζουν οι travel bloggers τον Έλληνα τουρίστα στις αποφάσεις που λαμβάνει για τα ταξίδια του. Για την επίτευξη του στόχου της πτυχιακής ...