• Ηλεκτρονικός τουρισμός και ταξιδιωτικά γραφεία: νέες τάσεις και εφαρμογές.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
    Συγγραφείς: Κουτσιμπέλα, Καλλιόπη
    Επιβλέπων καθηγητής: Πιτσούλη, Εσθήρ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-03-24
    Η νέα ψηφιακή επανάσταση, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, έχουν επηρεάσει όλους τους οικονομικούς κλάδους, αλλά και την ίδια την καθημερινότητα των ανθρώπων. Η τουριστική βιομηχανία , ένας κλάδος που από ...