• Διερεύνηση των επαγγελματικών κινδύνων στο χώρο του χειρουργείου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Καπετανάκη, Σωτηρία; Τζιώλη, Αγγελική
  Επιβλέπων καθηγητής: Πατελάρου, Αθηνά
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-03-05
  Εισαγωγή: Οι εργαζόμενοι στο τομέα της υγειονομικής περίθαλψής εκτίθενται καθημερινά σε σοβαρούς επαγγελματικούς κίνδυνους. Έρευνες ότι ο χώρος του χειρουργείου είναι από τους πιο επιρρεπείς στην έκθεση του προσωπικού σε ...
 • Διερεύνηση των συγκρούσεων μεταξύ επαγγελματιών υγείας στο περιεγχειρητικό περιβάλλον.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Βασιλαδιώτη, Ζαφειρία-Δέσποινα; Ζενελάι, Αουρέλα; Τσάμπουρα, Άννα-Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπαστάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-11-07
  Εισαγωγή: Το περιεγχειρητικό περιβάλλον αποτελεί χώρο έντονων αντιπαραθέσεων και εντάσεων, εξαιτίας της ιδιαιτερότητας του, των εξουθενωτικών συνθηκών εργασίας και της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων υγείας, ...
 • Η ικανοποίηση ασθενών από τις υπηρεσίες υγείας στα χειρουργεία μιας ημέρας ενός δημόσιου νοσοκομείου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
  Συγγραφείς: Ντάρδα, Γλυκερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζωγραφάκης-Σφακιανάκης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-29
  Εισαγωγή: Ο βασικότερος δείκτης αποτίμησης του επιπέδου υπηρεσιών υγείας, είναι η συνολική αντίληψη των ασθενών για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν, οριζόμενη ως ικανοποίηση των ασθενών. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, το ...
 • Ο ρόλος του χειρουργείου στις φυσικές καταστροφές.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Μαυρίδης, Απόστολος; Παρασκευάς, Παναγιώτης; Σεφέρογλου, Αλισιάν
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπαστάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-11-07
  Εισαγωγή: Οι φυσικές καταστροφές είναι φαινόμενα που συχνά αφήνουν πίσω τους μεγάλης έκτασης συνέπειες. Το χειρουργείο δύναται να αποτελέσει καταλυτικό ρόλο στην έκβαση της υγείας των ανθρώπων που έχουν πληγεί από φυσικές ...