• Αξιολόγηση της διατροφικής εικόνας των εφήβων στην Κεφαλονιά.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Γαβριελάτου, Ευτυχία
    Επιβλέπων καθηγητής: Τσικαλάκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-07-14
    Η εφηβεία είναι αναμφίβολα μια κρίσιμη φάση της ζωής για την σωματική και πνευματική ανάπτυξη του παιδιού. Ο έφηβος την περίοδο αυτή αποκτά αυτονομία και εδραιώνει μακροχρόνιες συμπεριφορές που αφορούν την υγεία, ...