• Υγιής γήρανση, διατροφή & μακροζωία.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Δημητριάδου, Ελένη
    Επιβλέπων καθηγητής: Μουρατίδου, Θεοδώρα
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-10-06
    Στην τρέχουσα βιβλιογραφική ανασκόπηση, διερευνάται η αλληλεπίδραση μεταξύ της διατροφής, της υγιούς γήρανσης και της μακροζωίας στον άνθρωπο. Έχοντας υπόψη την προσεχή, έντονη αύξηση των ηλικιωμένων ατόμων και του ...