• Ανάπτυξη πλατφόρμας ψηφιακής καθοδήγησης.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
    Συγγραφείς: Παξιμαδάκης, Δημήτριος
    Επιβλέπων καθηγητής: Βιδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-19
    Η πλοήγηση σε πολύπλοκες διατάξεις μιας πανεπιστημιούπολης παρουσιάζει σημαντικές προκλήσεις για φοιτητές, καθηγητές και επισκέπτες. Παρά τις εξελίξεις στην τεχνολογία πλοήγησης, εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για μια ...