• Ανάλυση γονιδιακής έκφρασης με την χρήση νευρωνικών δικτύων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Παναγιωτάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαριάς, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-05-11
  Με την παρούσα εργασία επιδιώκεται η σκιαγράφηση των βασικών πτυχών της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στο πεδίο της βιοπληροφορικής και συγκεκριμένα της χρήσης νευρωνικών δικτύων για την ανάλυση γονιδιακών εκφράσεων. Πιο ...
 • Ανάπτυξη ψυχοσυναισθηματικής οντολογίας για καρκινοπαθείς.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Αλέκος, Ευθύμιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-22
  Είναι γνωστό πως η ψυχική και συναισθηματική κατάσταση των καρκινοπαθών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της ασθένειας τους. Σε αυτήν την εργασία γίνεται μία προσπάθεια, κατασκευάζοντας μία οντολογία ...
 • Αξιολόγηση της θρέψης και ποιότητας ζωής σε ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα υπό ανοσοθεραπεία.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
  Συγγραφείς: Φραγκιουδάκη, Χρυσή
  Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντινίδης, Θεοχάρης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-11-16
  Εισαγωγή. Οι ασθενείς με μεταστατικό, μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα (ΜΜΚΠ) βιώνουν συχνά διαταραχές θρέψης και άλλα προβλήματα ως συνέπεια της ταχείας εξέλιξης της νόσου και της εφαρμογής διαφόρων θεραπειών, που ...
 • Διερεύνηση της ποιότητας ζωής των παιδιών με λευχαιμία.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Λάμτσε, Σίντι
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρίκος, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-06-20
  Εισαγωγή: Ο παιδικός καρκίνος είναι το σύνολο των διαφόρων καρκίνων που διαγιγνώσκονται σε παιδιά ηλικίας κάτω των δεκαπέντε ετών και εμφανίζεται σε κάθε ιστό ή όργανο του σώματος. (Cancer.Net, 2016: Curesearch for children’s ...
 • Διερεύνηση του επιπέδου ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο την περίοδο της πανδημίας SARS-CoV-2.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Μαραγκάκη, Γαλάτεια; Μαυρογιαννάκη, Ειρήνη-Νικολέτα; Μούτσα, Αγγελική
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρίκος, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-03-15
  Εισαγωγή: Το πρωτόγνωρο φαινόμενο της έξαρσης της πανδημίας COVID-19 επέφερε σημαντικές επιπτώσεις στην γενική ποιότητα ζωής των ασθενών με διάφορες μορφές καρκίνου. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης ...
 • Εθελοντισμός και καρκίνος παιδικής ηλικίας: απόψεις εθελοντών παγκρήτιου συλλόγου «Ηλιαχτιδα».

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Βαγγέλη, Αγγελική; Παλαιολογοπούλου, Θεοδώρα-Αθηνά
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκη, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-03
  Ο καρκίνος της παιδικής ηλικία αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο έχει εγείρει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας ερευνητικής και ιατρικής κοινότητας, αλλά και ποικίλα επιστημονικά πεδία, όπως η ψυχολογία και η κοινωνική εργασία. Τα ...
 • Εκτίμηση αναγκών υγείας και ποιότητα ζωής σε ογκολογικούς ασθενείς.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Βρετού, Μαριάνθη; Κιτριώτη, Ζαχαρούλα-Ελευθερία; Μπούντζουκα, Χρυσάνθη
  Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντινίδης, Θεοχάρης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-02
  Εισαγωγή: Οι ασθενείς με καρκίνο λόγω της νόσου και των διαφόρων θεραπειών αναφέρουν σημαντικές υποστηρικτικές ανάγκες υγείας που επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα ζωής τους. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας ...
 • Εκτίμηση των συμπτωμάτων της νόσου και της ικανοποίησης από τη θεραπεία σε ογκολογικούς ασθενείς σε μονάδα ημερήσιας νοσηλείας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
  Συγγραφείς: Γαβαλά, Αναστασία
  Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντινίδης, Θεοχάρης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-06-27
  Εισαγωγή: Ο καρκίνος θεωρείται απειλητική για τη ζωή ασθένεια που παρουσιάζει ποικιλία διαφορετικών συμπτωμάτων σε κάθε ασθενή, ανάλογα με τον τύπο του καρκίνου, το είδος και τη διάρκειά της. Αυτά συχνά επιτείνονται από ...
 • Εκτίμηση των υποστηρικτικών αναγκών κατά τη φροντίδα ογκολογικών ασθενών: μία βιβλιογραφική ανασκόπηση των εργαλείων αξιολόγησης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Μυτηλινιού, Ειρήνη; Νίτη, Μαρία; Ξηρουχάκη, Λαμπρινή
  Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντινίδης, Θεοχάρης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-09-22
  Εισαγωγή: Ο καρκίνος αποτελεί μια από τις κυριότερες αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας παγκοσμίως και η πολύπλευρη αξιολόγηση των αναγκών αυτών των ασθενών είναι πρωταρχικός στόχος στην παροχή υποστηρικτικής και ...
 • Η διαχείριση της νόσου σε ογκολογικούς ασθενείς υπό θεραπεία με τη χρήση του ψηφιακού εργαλείου Cure Cancer και η εκτίμηση ποιότητας ζωής τους.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
  Συγγραφείς: Σωπασή, Χρυσή
  Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντινίδης, Θεοχάρης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-06-20
  Εισαγωγή: Η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται τη νόσο και τις θεραπείες δίνουν χρήσιμες πληροφορίες στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό για τον αποτελεσματικότερο ...
 • Η επιβάρυνση των φροντιστών από τη φροντίδα παιδιών με καρκίνο.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Ελιαμούνι, Αναστασία; Μπάρδι, Κωσταντίνα; Ομάγκμπον, Στεφανία-Κομφόρτ
  Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντινίδης, Θεοχάρης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-02-24
  Εισαγωγή: Η νοσηλεία παιδιών με καρκίνο προκαλεί σημαντική ψυχοσυναισθηματική, οικονομική και σωματική επιβάρυνση των οικογενειών τους με αποτέλεσμα να χρειάζονται υποστήριξη από την ομάδα υγείας. Σκοπός: Η διερεύνηση και ...
 • Καθυστέρηση διάγνωσης νεοπλασιών σε παιδιά και εφήβους. Εμπειρία 5ετίας στην κλινική Αιματολογίας-Ογκολογίας Παίδων ΠΑΓΝΗ.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
  Συγγραφείς: Ταταράκη, Αθηνά
  Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντινίδης, Θεοχάρης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-11-30
  Εισαγωγή. Ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας, εξαιτίας των μεγάλων σωματικών και ψυχολογικών επιπτώσεων που προκαλεί στα παιδιά και τις οικογένειές τους. Η έγκαιρη διάγνωση ...
 • Καρκίνος πνεύμονα: αιτιολογία, κλινικές εκδηλώσεις, θεραπεία και νοσηλευτικές παρεμβάσεις.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Καρατζούνη, Ελευθερία; Μαυρίκη, Ηλιάννα; Παπαδοπούλου, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Μιχαηλίδου, Κλείτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-04
  Η παρούσα πτυχιακή βιβλιογραφικής ανασκόπησης με τίτλο <<Καρκίνος πνεύμονα: Αιτιολογία, κλινικές εκδηλώσεις, θεραπεία και νοσηλευτικές παρεμβάσεις.», στοχεύει στην διερεύνηση όλων των παραμέτρων που αφορούν τον καρκίνο του ...
 • Ο ρόλος του νοσηλευτή στην πρόληψη του καρκίνου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Βογιατζή, Γεωργία; Ρούσση, Ζωή
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκη, Χαρά
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-12-20
  Ο καρκίνος είναι μια συχνή και πολλές φορές θανατηφόρα νόσος. Υπάρχουν διάφορα είδη καρκίνου ανάλογα με το όργανο του ανθρώπινου σώματος που προσβάλλουν. Μπορεί να οφείλεται σε εύρος παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου του ...
 • Οι εναλλακτικές και συμπληρωματικές θεραπείες σε ασθενείς με καρκίνο.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Ζερβουδάκη, Ευφροσύνη; Καλαντζή, Ελευθερία; Τσέρου, Βικτωρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Δροσίτης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-30
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τις τελευταίες δύο δεκαετίες το προσδόκιμο επιβίωσης, όπως και η ποιότητα ζωής, έχουν εντυπωσιακή άνοδο, εκτοξεύοντας παράλληλα τις δυνατότητες επιλογής εναλλακτικών και συμπληρωματικών μεθόδων θεραπείας (ΕΣΜΘ). ...
 • Παιδικός καρκίνος: ο ρόλος της οικογένειας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Βλάχου, Σοφία; Κιούπη, Αικατερίνη; Χαρίση, Παγώνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Λιμνιάτη, Αικατερίνη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-02-27
  Στη παρούσα πτυχιακή διερευνήσαμε το φαινόμενο του παιδικού καρκίνου και τον ρόλο της σύγχρονης οικογένειας. Ο σκοπός της ερευνάς μας είναι να εξετάσουμε τον τρόπο που αντιμετωπίζει η σύγχρονη οικογένεια την εμφάνιση της ...
 • Ποιότητα ζωής ατόμων που έχουν ιαθεί από καρκίνο σε μικρή ηλικία.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Βελεγράκη, Ιωάννα; Βουϊδάσκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Καρτσωνάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-12-23
  Εισαγωγή: Ο καρκίνος στην παιδική ηλικία δε θεωρείται πλέον θανατηφόρος νόσος. Παραμένει, φυσικά, μία σοβαρή ασθένεια που μπορεί να έχει ποικίλης βαρύτητας απώτερες συνέπειες για το άτομο που επιβιώνει. Η διερεύνηση της ...
 • Ποιότητα ζωής και υποστηρικτικές ανάγκες υγείας σε επιβιώσαντες ασθενείς από καρκίνο.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Διαμαντοπούλου, Σταματία; Κοκκινάκη, Μαρία; Κυριακάκη, Μαρία-Ραφαέλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντινίδης, Θεοχάρης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-02-03
  Εισαγωγή: H ποιότητα ζωής και η εκτίμηση των υποστηρικτικών αναγκών υγείας σε ασθενείς που έχουν ολοκληρώσει τη θεραπευτική αγωγή αποτελεί σημαντική νοσηλευτική πρακτική. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας ...
 • Πολυ-ομική ανάλυση γενομικών δεδομένων για την κατηγοριοποίηση δειγμάτων γλοιοβλαστώματος.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Οικονόμου, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσικνάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-05-10
  Η ομαδοποίηση μεμονωμένων ομικών συνόλων δεδομένων έχει αποδειχθεί ανεκτίμητη για τη βιολογική και ιατρική έρευνα. Το μειούμενο κόστος και η ανάπτυξη μεθόδων αλληλούχισης νέας γενιάς (NGS) επιτρέπουν πλέον τη μέτρηση ...
 • Συμπληρωματικές και εναλλακτικές θεραπείες σε νοσηλευόμενους ογκολογικούς ασθενείς.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Στέφου, Μαρίνα; Φωτοπούλου, Αφροδίτη
  Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντινίδης, Θεοχάρης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-07-22
  Εισαγωγή: Ο καρκίνος αποτελεί ένα πολύ διαδεδομένο πρόβλημα υγείας στις μέρες μας. Κάποιοι τύποι καρκίνου μπορούν να προληφθούν, ενώ άλλοι έχουν περισσότερες πιθανότητες θεραπείας εάν διαγνωστούν εγκαίρως. Σκοπός: Σκοπός ...