• Προσέγγιση της διατροφικής επιρροής στην πρακτική της νηστείας.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Αποστολοπούλου, Ιωάννα; Ζούρα, Αρετή
    Επιβλέπων καθηγητής: Τσικαλάκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-07-12
    Η Διατροφικές συνήθειες του ανθρώπου επηρεάζονται από πολλούς εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες όπως η γεωγραφική του τοποθεσία, η οικονομική του θέση, οι προσωπικές πεποιθήσεις αλλά και οι θρησκευτικές πεποιθήσεις. ...