• Γαστρονομικός τουρισμός στην Ελλάδα: ανάπτυξη, προβλήματα και προοπτικές.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Μεραμβελιωτάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρακαδάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-25
  Ο τουρισμός ως φαινόμενο είναι αδύναμος χωρίς τη γαστρονομία λόγω της φυσικής ανάγκης του ανθρώπου να καταναλώνει τροφή. Με την ανάπτυξη της ανθρωπότητας, αναπτύχθηκε η γαστρονομία, το φαγητό έγινε όχι μόνο πηγή δύναμης ...
 • Γαστρονομικός τουρισμός, πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών και παραγωγή προστιθέμενης αξίας. Η περίπτωση της επισιτιστικής δραστηριότητας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Κρήτη.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Χατζάκη, Ευμορφία
  Επιβλέπων καθηγητής: Απλαδάς, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-30
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε με σκοπό να μελετηθεί το φαινόμενο του γαστρονομικού τουρισμού, σε συνάρτηση με την πιστοποίηση ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό κλάδο. Προκειμένου να γίνει ...
 • Γαστρονομικός τουρισμός: η νέα τάση Farm to Table.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Κοντογιάννης, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Απλαδάς, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-07-01
  Εισαγωγή: O γαστρονομικός τουρισμός αναδεικνύεται η νέα τάση που επικρατεί στον χώρο του τουρισμού παγκοσμίως. Η Ελλάδα έχει να επιδείξει μια πλούσια ποικιλία προϊόντων του πρωτογενούς τομέα και μια εξαιρετικά μεγάλη ...
 • Ο ρόλος των σημάτων ποιότητας στην ανάδειξη της κρητικής διατροφής και την προσέλκυση γαστρονομικού τουρισμού στην Κρήτη.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Σιγανού, Φωτεινή
  Επιβλέπων καθηγητής: Τριχάς, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-09-30
  O τουρισμός αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος τόσο για την Ελληνική οικονομία όσο και για την οικονομία της Κρήτης. Η Περιφέρεια Κρήτης, με τους υφιστάμενους πόρους της, έχει αναπτύξει ισχυρή παρουσία στον κλάδο του τουρισμού, ...
 • Ο ρόλος των τοπικών προϊόντων και της γαστρονομίας στην ταυτότητα ενός τουριστικού προορισμού. Η περίπτωση της Νάξου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
  Συγγραφείς: Λεγάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Τριχάς, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-10-18
  Τα τοπικά προϊόντα αποτελούν βασικό στοιχείο του πολιτισμού και της κουλτούρας των τουριστικών προορισμών, προσδίδοντας τους μια ιδιαίτερη ταυτότητα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τον ρόλο που ...
 • Προοπτικές ανάπτυξης γαστρονομικού τουρισμού στον Δήμο Ηρακλείου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Διαλυνά, Δέσποινα
  Επιβλέπων καθηγητής: Τριχάς, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-11-18
  Η παρούσα διπλωματική εργασία με θέμα: «Προοπτικές ανάπτυξης γαστρονομικού τουρισμού στον Δήμο Ηρακλείου» πραγματεύεται τις δυνατότητες αλλά και τις αδυναμίες του Δήμου Ηρακλείου για να αναπτύξει τον γαστρονομικό τουρισμό. ...
 • Στρατηγικό μάνατζμεντ και θεματικός τουρισμός στην Κρήτη -Τάσεις και προοπτικές.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  Συγγραφείς: Μπιστιτζιάνου, Αγλαΐα
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-10-19
  Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία θα αναλύσουμε το θεματικό – εναλλακτικό τουρισμό και τις μορφές του, δίνοντας περισσότερη έμφαση στον γαστρονομικό τουρισμό της Κρήτης. Η εργασία συμπεριλαμβάνει δύο μέρη: το θεωρητικό και ...
 • Το Ηράκλειο ως προορισμός γαστρονομικού τουρισμού.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Γαλάνης, Αντώνιος; Μαρκάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Απλαδάς, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-09-29
  Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να διερευνήσει την επίδραση του γαστρονομικού τουρισμού στην ελληνική οικονομία και την καταγραφή της συμβολής του στο Ηράκλειο Κρήτης. Επίσης εστιάζει στο πώς η κοινωνία επηρεάζει και επηρεάζεται ...