• Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού σε επιχειρήσεις: μελέτη περίπτωσης στον ξενοδοχειακό κλάδο.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Σαρικάς, Εμμανουήλ
    Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-29
    Στις μέρες μας η επιβίωση μιας επιχείρησης λόγο της παγκόσμιας κρίσης δεν είναι κάτι το απλό. Κατά καιρούς βγαίνουν διαφορές έρευνες για το πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να διατηρηθούν και να μείνουν ανταγωνίστηκες στην ...