• Ανάπτυξη εργαλείου διαχείρισης κύκλου ζωής λογισμικού βάση ανθρωπίνου δυναμικού.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Κουμαρέλης, Αναστάσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βιδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-05-10
  Η σωστή ανάπτυξη λογισμικού βοηθάει τους προγραμματιστές να κάνουν τεράστια εξοικονόμηση χρόνου και κόστους. Με την σωστή σχεδίαση και ανάλυση των απαιτήσεων και λειτουργιών που θα πρέπει να έχει το λογισμικό, μειώνεται ...
 • Διαδικασία επιλογής ανθρώπινου δυναμικού στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Λάμπρου, Αναστασία
  Επιβλέπων καθηγητής: Απλαδάς, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-08-24
  Η φιλοξενία είναι ένας ευρύς κλάδος που συμπεριλαμβάνει διάφορες επιχειρήσεις στην τουριστική βιομηχανία, όπως τα ξενοδοχεία, και έχει ζωτική σημασία για τα έσοδα πολλών χωρών παγκοσμίως. Οι ξενοδόχοι, σε παγκόσμιο επίπεδο, ...
 • Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού σε επιχειρήσεις: μελέτη περίπτωσης στον ξενοδοχειακό κλάδο.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Σαρικάς, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-29
  Στις μέρες μας η επιβίωση μιας επιχείρησης λόγο της παγκόσμιας κρίσης δεν είναι κάτι το απλό. Κατά καιρούς βγαίνουν διαφορές έρευνες για το πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να διατηρηθούν και να μείνουν ανταγωνίστηκες στην ...
 • Εκπαίδευση ανθρωπίνου δυναμικού.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Ορφανουδάκη, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαστεφανάκη, Σοφία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-09-29
  Στην εργασία αυτή μελετάται το θέμα της εκπαίδευσης των εργαζομένων από τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και των εξελίξεων σε όλους τους τομείς του περιβάλλοντος, με γνώμονα ότι η εκπαίδευση ...
 • Η διαδοχή στις ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Χαλκιαδάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαστεφανάκη, Σοφία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-09-20
  Η συγκεκριμένη μελέτη είχε ως αντικείμενο την «Διαδοχή στις Ελληνικές Οικογενειακές Επιχειρήσεις». Η έρευνα που διεξήχθη ήταν ποιοτική με ημιδομημένες συνεντεύξεις από δέκα επιχειρηματίες του νομού Ηρακλείου, πέντε ...
 • Η εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού στις σύγχρονες επιχειρήσεις.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Αντωνίου, Δέσποινα
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλανάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-11
  Σε μια επιχείρηση την διαφορά στο ποσοστό επιτυχίας, καθώς και εξέλιξης, την κάνουν οι άνθρωποι. Η επιτυχία μιας επιχείρησης βασίζεται στον παράγοντα άνθρωπο και έτσι οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί έχουν στρέψει σήμερα ...
 • Νέες μορφές απασχόλησης: τηλεργασία - Απόψεις των εργαζόμενων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Σταματάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαστεφανάκη, Σοφία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-06-13
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η διερεύνηση των στάσεων και πεποιθήσεων των εργαζομένων των ελληνικών εταιρειών για την τηλεργασία, η οποία εφαρμόστηκε καθολικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας του ...
 • Οργάνωση και διοίκηση προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης - Επισκόπηση σε θέματα management, marketing και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Σπανάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-04-07
  Η παρούσα διπλωματική εργασία στηρίζεται στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και τις ιδιότητες της. Αρχικά, είναι απαραίτητο να επισημανθούν ορισμοί προκειμένου να αποσαφηνιστεί η έννοιά της. Έπειτα, ακολουθεί ο σκοπός της ...