• Μεθοδολογία προτεραιοποίησης πιθανά ρυπογόνων βιομηχανικών δραστηριοτήτων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Τσάμης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλδέρης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-01-24
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία διερευνά τη μεθοδολογία προτεραιοποίησης πιθανά ρυπογόνων βιομηχανικών δραστηριοτήτων, από δυο ελληνικές βιομηχανίες, μια τυροκομίας και μια οινοποιίας. Οι παραπάνω βιομηχανίες αποτελούν ...
 • Ανακύκλωση πολυμερών: σκοπός - μεθοδολογία, επίδραση στο κλάδο της βιομηχανίας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Κουμπανάκης, Χρύσανθος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βιδάκης, Νεκτάριος; Πετούσης, Μάρκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-14
  Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με το θέμα της ανακύκλωσης αλλά και ανάκτησης των πολυμερών. Συνοπτικά τα στάδια της εργασίας αυτής είναι ο ορισμός και η ανάλυση της ...
 • Ασφάλεια και υγιεινή στο βιομηχανικό κλάδο.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Σταμέλου, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μουτσοπούλου, Αμαλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-14
  Η τεχνολογική ανάπτυξη ώθησε και την ανάπτυξη της παραγωγικής διαδικασίας. Νέα συστήματα και τεχνικές βοηθάνε στην καλύτερη ποιότητα και μεγαλύτερη ποσότητα των παραγόμενων αγαθών. Από την άλλη μεριά οι τεχνικές αυτές ...
 • Ελληνική μεταποίηση 2002-2018: εξελίξεις, προοπτικές και προκλήσεις πολιτικής των επιμέρους κλάδων της, ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Λιναρδάκη, Ευανθία; Χρηστάκη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-10
  Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη του τομέα της μεταποίησης την περίοδο 2002-2018 προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις εξελίξεις, προοπτικές και προκλήσεις πολιτικής. Μεθοδολογία: Η ...
 • Μέθοδοι ανάλυσης ατυχημάτων και εφαρμογή σε συγκεκριμένα εργατικά ατυχήματα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Τσίβης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μουτσοπούλου, Αμαλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-15
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό να δείξει στον αναγνώστη την σημαντικότητα των μέτρων ασφαλείας και να αναλυθούν κάποια από τα σημαντικότερα και μεγαλύτερα εργατικά ατυχήματα. Σκοπός της εργασίας είναι να αναλυθούν ...
 • Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο της βιομηχανίας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Λιοντάκης, Άγγελος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σακκάς, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-21
  Η πτυχιακή αυτή εργασία παρουσιάζει και αναλύει τις τυπικές αλλά και τις ουσιαστικές απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτει μία βιομηχανία ώστε να διασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων της στον εργασιακό ...