• Ανάλυση ενεργειακής μετάβασης της Κρήτης με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα το 2050.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Ανδρουλάκης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραπιδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-02-16
  Ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη αντιμετώπισης της εντεινόμενης κλιματικής αλλαγής, πολλοί φορείς και οργανισμοί παγκοσμίως έχουν ήδη ενσωματώσει νόμους, κανονισμούς και στόχους στη νομοθεσία και τον στρατηγικό τους σχεδιασμό. ...
 • Ανάλυση επενδύσεων στο πλαίσιο της σύγχρονης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Παπαδημητρίου, Βασιλίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραπιδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-11
  Στα απελευθερωμένα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να διασφαλίζουν τον μακροπρόθεσμο συντονισμό των επενδύσεων προκειμένου να εγγυηθούν την ασφάλεια του εφοδιασμού, τη βιωσιμότητα ...
 • Αξιολόγηση επένδυσης εφαρμογής της αυτοπαραγωγής σε όλα τα δημόσια κτίρια της Περιφέρειας Κρήτης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Πλατύρραχου, Μαργαρίτα
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραπιδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-06-23
  Σκοπός της εργασίας είναι η αξιολόγηση χρηματοοικονομικά της εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων των δημόσιων κτιρίων της Περιφέρειας Κρήτης, ...
 • Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενεργείας – Εφαρμογές στην Κύπρο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Σοφοκλέους, Αλέξανδρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίγιαννης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-07-06
  Η διπλωματική αυτή εργασία έχει στόχο να δώσει στον αναγνώστη της μια εικόνα των μεθόδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που υπάρχουν σήμερα στα διάφορα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ...
 • Διοίκηση έργου και διαχείριση κινδύνου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Η περίπτωση των φωτοβολταϊκών πάρκων στην Κρήτη.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Ζαχαριάδης, Θεόδωρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-26
  Οι σύγχρονες περιφερειακές οικονομίες καλούνται να απαντήσουν σε ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων που σχετίζονται με την αειφόρο (ή βιώσιμη) ανάπτυξη, δηλαδή με την ανάπτυξη η οποία ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρόντος χωρίς ...
 • Έξυπνες πόλεις (smart cities). Έννοια, σκοπιμότητα, τεχνολογίες και προτάσεις για δήμους στην Κρήτη.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Φραγκιαδάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σακκάς, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-13
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως κύριο στόχο τόσο την επεξήγηση, την κατανόηση της σημασίας των έξυπνων πόλεων στο σύγχρονο κόσμο που η τεχνολογία και η πληροφορία εξελίσσονται συνεχώς, όσο και τη μελέτη μιας πόλης ...
 • Έξυπνες πόλεις. Έννοια, σκοπιμότητα, τεχνολογίες και προτάσεις για τον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Μπράχα, Ρομίλντο
  Επιβλέπων καθηγητής: Σακκάς, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-03
  Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία πραγματεύεται το θέμα των έξυπνων πόλεων, ως απόρροια της βιώσιμης ανάπτυξης. Η συγκεκριμένη φιλοσοφία, έχει έρθει στο προσκήνιο τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς όπως έχει γίνει αντιληπτό, ...
 • Εκπομπές ρύπων και διοξειδίου του άνθρακα (CO2): ανάπτυξη μεθόδων για μια «πράσινη» ναυτιλία.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Ευθυμίου, Στέφανος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τζιράκης, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-18
  Στην συγκεκριμένη πτυχιακή παρουσιάζεται η σημερινή καταγραφή των προβλημάτων που προκύπτουν από της δραστηριότητες της θαλάσσιας μεταφοράς φορτίων παντός τύπου σε όλο τον πλανήτη ,καθώς και σε ποια κατεύθυνση κινείται ο ...
 • Εκτίμηση της συνεισφοράς των πηγών διεσπαρμένης παραγωγής σε δείκτες αξιοπιστίας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματα
  Συγγραφείς: Φιορέντζης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσικαλάκης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-27
  Οι πηγές Διεσπαρμένης Παραγωγής (Distributed Generation) συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της αξιοπιστίας των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ). Η διαθέσιμη ισχύς τους όχι μόνο ενισχύει εν γένει το σύστημα παραγωγής ...
 • Ενεργειακές παρεμβάσεις και χρήση ΑΠΕ σε παλιά κατοικία.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Νικητάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσαπρακάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-08-24
  Σκοπός της εργασίας είναι να μειωθούν οι ενεργειακές απώλειες σε μια παλιά κατοικία. Αναφέρονται οι ενεργειακές προδιαγραφές που θα πρέπει να έχει μια κατοικία. Επίσης παρουσιάζονται συμβατικά συστήματα καθώς και οι ...
 • Ενεργειακή αναβάθμιση οικίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καλούδη, Νίκη
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίγιαννης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-09-29
  Η συνεχώς αυξανόμενη παγκόσμια ενεργειακή κατανάλωση σε συνδυασμό με την σημαντική μείωση των αποθεμάτων των ορυκτών καυσίμων οδηγεί στην άμεση ανάγκη βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτηρίων με στόχο την μείωση ...
 • Ενεργειακή μετάβαση της Κρήτης προς την κλιματική ουδετερότητα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματα
  Συγγραφείς: Καλογεράκης, Χρήστος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραπιδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-13
  Βασικό πεδίο έρευνας της παγκόσμιας ακαδημαϊκής κοινότητας αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να γίνει με ασφάλεια η αλλαγή σύνθεσης του ενεργειακού μίγματος από το οποίο τροφοδοτούνται τα σύγχρονα συστήματα ηλεκτρικής ...
 • Εργαστηριακός οδηγός σχεδίασης Φ/Β πάρκου 80kWp με χρήση Autocad.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Πλαφουντζής, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαραβελάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-10-07
  Η ηλιακή ενέργεια και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να βοηθήσουν στην κατεύθυνση αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, αλλά και διαχείρισης της ολοένα αυξανόμενης ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια η οποία παρατηρείται ...
 • Μελέτη - διαστασιολόγηση και χωροθέτηση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδα Α.Π.Ε. και μονάδα αποθήκευσης στη νήσο Λήμνο.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματα
  Συγγραφείς: Χατζάκης, Ζαχαρίας
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσαπρακάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-06-21
  Τον τελευταίο καιρό, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος στην κάλυψη της ζήτησης ισχύος σε σχέση με τις συμβατικές πηγές ενέργειας. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό, έγγυται στο γεγονός ότι ...
 • Μελέτη Φ-Β εγκατάστασης - Net Metering.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Παλληκαράκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραπιδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-01-22
  Η εργασία αυτή συντάχθηκε με σκοπό την επισκόπηση της διαδικασίας εγκατάστασης φωτοβολταϊκών υπό το καθεστώς του Net Metering στην Ελλάδα. Η επιλογή του Net Metering προτιμάται από χιλιάδες ανθρώπους, καθώς μετά την δραματική ...
 • Οικονομική αξιολόγηση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Κακουδάκης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραπιδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-19
  Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη πραγματοποιείται σε θερμικές μονάδες, με ατμοστρόβιλους, αεριοστρόβιλους, μηχανές Diesel και μία μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου, όπου τα χρησιμοποιούμενα καύσιμα είναι το μαζούτ (βαρύ ...
 • Οικονομοτεχνική ανάλυση δομής και λειτουργίας του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Σηφακάκη, Κρυσταλλία
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραπιδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-10-08
  Η Ελλάδα με τους φυσικούς πόρους που διαθέτει για παραγωγή καθαρής ενέργειας, σε προσιτές τιμές στα νησιά και στην ηπειρωτική χώρα, έχει τη δυνατότητα, να παράγει φτηνή καθαρή ενέργεια και μέσω της κατανεμημένης παραγωγή ...
 • Συστήματα Αιολικής και Ηλιακής Ενέργειας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μέξη, Εμμανουέλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίγιαννης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-09-13
  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή των δύο επικρατέστερων συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της Αιολικής και της Ηλιακής. Σε γενικές γραμμές η μεν Αιολική ενέργεια παράγεται με την χρήση γεννητριών, ...
 • Σχεδιασμός διαδικασιών παραγωγικού συστήματος εργοστασίου επεξεργασίας βιομάζας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Κορναράκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρομπογιαννάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-10
  Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία διεξάγεται μια μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με την πραγματοποίηση μιας επένδυσης σε μονάδα παραγωγής ενέργειας που χρησιμοποιεί Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Αρχικά, γίνεται μια ...