• Μελέτη πυρασφάλειας σε εστιατόριο.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Τριανταφύλλου, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Σακκάς, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-18
  'Όπως προκύπτει από στοιχεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας για το έτος 2000 έως το 2018 έγιναν 192.448 πυρκαγιές σε όλη την Ελληνική επικράτεια. Η πυρκαγιά στο Μάτι της Αττικής, τον Ιούλιο του 2018, στοίχισε την ζωή σε 102 ...
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση έργου σχεδιασμού και κατασκευής νέου εστιατορίου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Παπαδάκη, Κυριακή
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-06-13
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιαστεί πόσο αναγκαία κρίνεται και είναι η χρησιμότητα ενός ελεύθερου πληροφοριακού συστήματος στην διαχείριση έργων. Η παρούσα έρευνα εκπονήθηκε στα πλαίσια του ...