Συλλογές μέσα σε αυτή την κοινότητα

Πρόσφατες υποβολές

 • Διεθνές εμπόριο και ευρωπαϊκή ένωση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Πετρολιάγκη, Αλεξάνδρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σκουλουδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-02-23
  Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στη διερεύνηση του ρόλου και των επιπτώσεων της ΕΕ στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου, αναλύοντας την ιστορία, την εξέλιξη, τις πολιτικές και τις σχέσεις της με άλλες χώρες. Διερευνά ...
 • Η χρήση συστημάτων γενικής τεχνητής νοημοσύνης όπως το OpenAI και οι εφαρμογές τους στο marketing.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Διάκου, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Περακάκης, Μάνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-02-20
  Αυτή η πτυχιακή στοχεύει να διερευνήσει τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στο μάρκετινγκ και τις επιπτώσεις της για τις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και την κοινωνία. Με τις ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία AI, η ...
 • Σύγχρονες εφαρμογές μισθοδοσίας προσαρμοσμένες στα νέα τεχνολογικά δεδομένα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Βογιατζή, Μαρία Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαστοράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-02-02
  Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στην έκθεση των σύγχρονων προγραμμάτων μισθοδοσίας και την προσαρμογή τους στα πρόσφατα τεχνολογικά δεδομένα. Η ακριβής προετοιμασία των καταστάσεων μισθοδοσίας δεν απαιτείται μόνο ...
 • Διαχείριση κινδύνου σε έργα ανάπτυξης λογισμικού.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Τιμιωτεράκη, Σταυρούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-02-19
  Στη σύγχρονη εποχή οι νέες τεχνολογίες έχουν εισβάλει σημαντικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Για αυτό το λόγο ο αριθμός των οργανισμών που επενδύουν σε αυτές τις τεχνολογίες έχει αυξηθεί ραγδαία και η λειτουργία ...
 • Διαχείριση αποβλήτων αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ενέργειας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Βαβαδάκη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρομπογιαννάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-02-19
  Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τελικό στόχο την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας ως το 2050. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής και ...
 • Ανάλυση ενεργειακής μετάβασης της Κρήτης με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα το 2050.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Ανδρουλάκης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραπιδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-02-16
  Ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη αντιμετώπισης της εντεινόμενης κλιματικής αλλαγής, πολλοί φορείς και οργανισμοί παγκοσμίως έχουν ήδη ενσωματώσει νόμους, κανονισμούς και στόχους στη νομοθεσία και τον στρατηγικό τους σχεδιασμό. ...
 • Μετρήσεις, απεικόνιση και πειραματική αξιολόγηση του πεδίου ροής στο χώρο δοκιμών της αεροσήραγγας του Εργαστηρίου Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων του ΕΛΜΕΠΑ.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Μετζάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Κονταξάκης, Κωσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-02-16
  Στο πρώτο κεφάλαιο της πτυχιακής εργασίας γίνεται εισαγωγή σε βασικές έννοιες της ρευστομηχανικής και στους μεθόδους περιγραφής των πεδίων ροής. Ενώ παράλληλα γίνεται αναφορά στη θεωρία για την ροή των ρευστών και τα είδη ...
 • Το εργασιακό άγχος και οι επιπτώσεις του στον εργαζόμενο και την επιχείρηση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Χριστοφορίδου, Ευτυχία
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαστεφανάκη, Σοφία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-02-16
  Η παρούσα διπλωµατική εργασία εστιάζει στο εργασιακό άγχος και στις επιπτώσεις του σε εργαζόμενους στον τουριστικό κλάδο. Με βάση τη θεωρία που παρουσιάζεται στο πρώτο μέρος της έρευνας, διερευνήθηκαν οι συνθήκες εργασίας, ...
 • Η διοικητική λογιστική και η εφαρμογή της στον ελληνικό τουριστικό κλάδο.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Zαρείφη, Δήμητρα-Ευσταθία; Καραβίτου, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Χαριτάκη, Χαρίκλεια
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-02-15
  Ο κλάδος της φιλοξενίας είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος επιχειρηματικός τομέας σε ολόκληρο τον κόσμο, ο οποίος αποτελείται από επιχειρήσεις που για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά θα πρέπει να παρακολουθούν τα οικονομικά ...
 • Μουσεία και τουρισμός: συνέργειες και προοπτικές ανάπτυξης nation branding στην Ελλάδα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Νικητάκη, Μαρία-Στέλλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκη, Ειρήνη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-02-15
  Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι έννοιες του πολιτιστικού τουρισμού, του branding, η σχέση των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων με τον τουρισμό, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο τα μουσεία μπορούν να βοηθήσουν ...
 • Το Κρητικό μοντέλο διατροφής ως απάντηση στην επισιτιστική κρίση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
  Συγγραφείς: Νικολιδάκη, Μαρία-Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Σφακιανάκη, Ειρήνη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-02-12
  Ο κρητικός τρόπος διατροφής και ο κρητικός τρόπος ζωής έχει αποτελέσει ανέκαθεν μοντέλο-πρότυπο παγκοσμίως. Πολλαπλές είναι οι παραδοχές για την ολοκληρωμένη φύση του διατροφικού, αλλά και πολιτισμικού, αυτού μοντέλου για ...
 • Το ελαιόλαδο και η συμβολή του στο πεπτικό σύστημα του ανθρώπου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
  Συγγραφείς: Τζουμάκας, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσαγκαράκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-02-12
  Απώτερος σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη της συμβολής του ελαιόλαδου στο ανθρώπινο πεπτικό σύστημα. Αποφασίστηκε η ενασχόλησή μας με το συγκεκριμένο ζήτημα, λόγω των πολλαπλών ωφελειών που έχουν ...
 • Διαθεσιμότητα υγρών και η επίδραση τους στον ανθρώπινο οργανισμό και στην αθλητική απόδοση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
  Συγγραφείς: Μέρμηγκας, Χρήστος; Τσιώλης, Αθανάσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βενιαμάκης, Ελευθέριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-02-12
  Ο ανθρώπινος οργανισμός αποτελείται από περίπου 70% νερό. Κατέχει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στη κυτταρική ομοιόσταση και ζωή, καθώς μπορεί και επηρεάζει μια πληθώρα λειτουργιών του ανθρώπινου οργανισμού. Μερικές από αυτές ...
 • Μέτρηση του Επιπέδου Φυσικής Δραστηριότητας (PAL) σε δείγμα πληθυσμού και συσχέτιση αποτελεσμάτων με πέντε μεθόδους εκτίμησής του.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
  Συγγραφείς: Χαραλαμπίδου, Ιωάννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζαφειρόπουλος, Βασίλειος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-02-12
  Εισαγωγή: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί η εγκυρότητα των διαφορετικών προσεγγίσεων εκτίμησης του PAL σε ένα δείγμα υγειούς πληθυσμού της περιφερειακής ενότητας του Ηράκλειου Κρήτης, συγκρίνοντας τις ...
 • Διατροφικές συνήθειες και στάσεις απέναντι στη διατροφή πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
  Συγγραφείς: Κοσιώνη, Μαρία-Άννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σφακιανάκη, Ειρήνη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-02-13
  Στη σημερινή εποχή, η υγιεινή διατροφή απασχολεί όλο και περισσότερο τον άνθρωπο. Η εισαγωγή των νέων στο Πανεπιστήμιο αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ζωής τους, καθώς εκείνη την περίοδο όπου οι περισσότεροι φοιτητές ...
 • Ηλεκτροκίνηση (αµιγής ή υβριδική): Οικονοµία; Οικολογία; Μόδα; Αναγκαιότητα;

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Τσάλτας, Σπυρίδων
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρουλάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-02-13
  Οι ηλεκτροκινητήρες ξεκίνησαν να αναπτύσσονται στις αρχές του 19ου αιώνα, παράλληλα µε τις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (Μ.Ε.Κ.) και πέτυχαν µεγαλύτερη διείσδυση στον χώρο των µεταφορών, σε σχέση µε τις τελευταίες. Όµως, ...
 • Ο προσλαμβανόμενος επαγγελματικός ρόλος των σχολικών κοινωνικών λειτουργών και οι παράγοντες που τον επηρεάζουν.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Ποιμενίδου, Σοφία; Σωμαράκη, Αλεξάνδρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκη, Ελισάβετ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-02-12
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία διερευνά τις αντιλήψεις ενός μικρού αριθμού Κοινωνικών Λειτουργών για τον επαγγελματικό τους ρόλο, καθώς και για τους παράγοντες οι οποίοι θεωρούν ότι τον επηρεάζουν. Για το εγχείρημα αυτό η ...
 • Σύστημα ανίχνευσης και πρόληψης εισβολών με βάση τη μηχανική μάθηση σε σχεδόν πραγματικό χρόνο με χρήση eBPF.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Κωστόπουλος, Σταμάτιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκης, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-02-12
  Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία, όλο και περισσότερες κρίσιμες υποδομές συνδέονται στο διαδίκτυο. Κακόβουλα άτομα προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτές τις υποδομές, με αποτέλεσμα οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο να έχουν ...
 • Φυτοφαγική διατροφή σε αθλητές αντοχής, θετικές και αρνητικές επιδράσεις και συστάσεις για τη βέλτιστη υγεία των αθλητών καθώς και την απόδοση τους.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
  Συγγραφείς: Βλαζάκης, Στυλιανός; Χατζάκη, Ευαγγελία
  Επιβλέπων καθηγητής: Βενιαμάκης, Ελευθέριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-02-09
  Η χορτοφαγία, δηλαδή η αποχή από το κρέας και η μη κατανάλωση προϊόντων που προέρχονται από αυτό, υιοθετείται όλο και περισσότερο ως πιθανή προσέγγιση για τη βελτίωση της υγείας ενός ατόμου και της αθλητικής απόδοσης σε ...
 • Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 σε βρέφη και παιδιά

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
  Συγγραφείς: Παπαλιά, Νεραντζιά; Φλεβοτόμου, Μυρσίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταβλαδάκη, Θεονύμφη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-02-09
  Η διατροφή αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες τόσο στην εκδήλωση όσο στην ρύθμιση και την αντιμετώπιση των επιπλοκών που μπορούν να εκδηλωθούν λόγω του ΣΔ τύπου 1 σε βρέφη και παιδιά. Σκοπός της παρούσας ...

Δείτε περισσότερα