• Διαχείριση παραπόνων στο ξενοδοχειακό κλάδο. Έρευνα σε ξενοδοχεία της Κρήτης.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού
    Συγγραφείς: Καλλέργης, Δημήτριος
    Επιβλέπων καθηγητής: Βελισσαρίου, Ευστάθιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-01-31
    Ο αντικειμενικός σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διαχείριση και η αντιμετώπιση των παραπόνων, όπως αυτή εφαρμόζεται στα ξενοδοχεία της Περιφέρειας Κρήτης. Επίσης, δίνεται έμφαση στην ποιότητα των ...