• Η χρήση κινητών συσκευών από τους Έλληνες Millennial τουρίστες (Gen Y).

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού
    Συγγραφείς: Σουμαλά, Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Τριχάς, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-09-14
    Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά τους λόγους χρήσης των κινητών συσκευών από τους Millennial τουρίστες (Γενιά Υ), κατά τις φάσεις πριν το ταξίδι, κατά τη διάρκεια αυτού και μετά την επιστροφή από τον προορισμό. ...