• Γραφειοκρατία στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης: η γνώμη εργαζομένων και πολιτών.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
    Συγγραφείς: Κανακουσάκης, Γεώργιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Κουργιαντάκης, Μάρκος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-12
    Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε με στόχο να διερευνήσει την άποψη των πολιτών αλλά και των εργαζομένων στο Δήμο Ηρακλείου σε σχέση με την γραφειοκρατία στις δημοτικές υπηρεσίες. Στο πρώτο μέρος της εργασίας ...