• Μελέτη φαρμακοεπαγρύπνησης σε καρδιοχειρουργική κλινική για τη βελτιστοποίηση της ασφάλειας των ασθενών.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
    Συγγραφείς: Μελισσουργάκη, Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Σπανάκης, Μάριος; Πατελάρου, Αθηνά
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-12-06
    Οι νοσηλευόμενοι ασθενείς με συνυπάρχουσες ασθένειες συχνά συνταγογραφούνται με πολλαπλά φάρμακα, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα αλληλεπίδρασης των φαρμάκων (DDIs) και την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών (ADRs). Οι ...