• Οι στάσεις των καταναλωτών απέναντι στους παρόχους ενέργειας.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
    Συγγραφείς: Βασιλάκης, Ευάγγελος
    Επιβλέπων καθηγητής: Κουργιαντάκης, Μάρκος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-11
    Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία έχει ως απώτερο σκοπό να εξεταστεί το «ψυχογράφημα» των καταναλωτών στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, και πιο συγκεκριμένα τη στάση των καταναλωτών απέναντι στους παρόχους ενέργειας. ...