• Ωίδια στα κηπευτικά και αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΓΕΠ), Τμήμα Γεωπονίας
    Συγγραφείς: Μοσχονά, Ελένη
    Επιβλέπων καθηγητής: Γκατζιλάκης, Χρήστος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-06
    Τα ωίδια είναι πολύ σοβαρές μυκητολογικές ασθένειες με ευρύ φάσμα ξενιστών. Στις κηπευτικές καλλιέργειες, οι ζημιές που προκαλούν είναι εξαιρετικά σημαντικές. Προσβάλουν όλες τις οικογένειες των κηπευτικών καλλιεργειών ...