• Ανακατασκευή, πειραματική αποτίμηση και κινηματική ανάλυση ανθρωπόμορφου ρομποτικού χεριού.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Καλαϊτζάκης, Σωτήριος-Βενιζέλος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φασουλάς, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-12-07
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η ανακατασκευή, η πειραματική αποτίμηση και η κινηματική ανάλυση ενός ανθρωπόμορφου ρομποτικού χεριού. Αρχικά γίνεται μια κινηματική ανάλυση για την κίνηση του ανθρώπινου χεριού. ...
 • Ηλεκτρικό αναπηρικό αμαξίδιο.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Αποδουλιανάκης, Παύλος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φασουλάς, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-03-30
  Η παρακάτω πτυχιακή εργασία, αφορά μια πλήρως μηχατρονική μετατροπή ενός συμβατικού αναπηρικού αμαξιδίου, σε ηλεκτρικό. Μετά την μετατροπή, το αναπηρικό αμαξίδιο θα πρέπει να μπορεί να μετακινήσει ένα άτομο με μέγιστη ...