• Γαστρονομικός τουρισμός, πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών και παραγωγή προστιθέμενης αξίας. Η περίπτωση της επισιτιστικής δραστηριότητας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Κρήτη.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Χατζάκη, Ευμορφία
  Επιβλέπων καθηγητής: Απλαδάς, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-30
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε με σκοπό να μελετηθεί το φαινόμενο του γαστρονομικού τουρισμού, σε συνάρτηση με την πιστοποίηση ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό κλάδο. Προκειμένου να γίνει ...
 • Γαστρονομικός τουρισμός: η νέα τάση Farm to Table.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Κοντογιάννης, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Απλαδάς, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-07-01
  Εισαγωγή: O γαστρονομικός τουρισμός αναδεικνύεται η νέα τάση που επικρατεί στον χώρο του τουρισμού παγκοσμίως. Η Ελλάδα έχει να επιδείξει μια πλούσια ποικιλία προϊόντων του πρωτογενούς τομέα και μια εξαιρετικά μεγάλη ...
 • Διαχείριση ποιότητας και παραπόνων στα ξενοδοχεία.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Τραπαντάρου, Παρασκευή
  Επιβλέπων καθηγητής: Απλαδάς, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-11-29
  Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η μελέτη των παραγόντων της ποιότητας των ξενοδοχειακών υπηρεσιών, σύμφωνα με τη ματιά των πελατών όπως την εκφράζουν σήμερα μέσα από τις κριτικές τους στο διαδίκτυο, αλλά και η διαχείριση ...
 • Διαχείριση ποιότητας ξενοδοχείων της Κρήτης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Φωσκολάκης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Απλαδάς, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-03-05
  Με αυτή την εργασία θα παρουσιάσω τον τρόπο και τις διαδικασίες παροχής ποιοτικών υπηρεσιών των ξενοδοχείων στους φιλοξενούμενους. Αναπτύσσω την πτυχιακή μου γύρω από τα χαρακτηριστικά που δύναται να προσφέρει το κάθε ...
 • Διαχείριση ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Αμπελάς, Δημήτριος-Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Απλαδάς, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-30
  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι ο τρόπος διαχείρισης ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες. Ως στόχοι της εργασίας ήταν να μελετηθούν οι τρόποι που οι υπεύθυνοι των ξενοδοχειακών μονάδων διαχειρίζονται την ποιότητα, ...
 • Οργάνωση και λειτουργία μπαρ. Μελέτη περίπτωσης “Ανάδειξη τοπικών προϊόντων μέσω του μπαρ".

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Αγγέλου, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Απλαδάς, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-16
  Η παγκοσμιοποίηση έχει επηρεάσει κατά πολύ την παγκόσμια αγορά. Η Ελλάδα δεν έχει μείνει ανεπηρέαστη αφού παρουσιάστηκε μεγάλη αύξηση των εισαγωγών, μείωση των εξαγωγών αλλά και πτώση της βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων. ...
 • Το Ηράκλειο ως προορισμός γαστρονομικού τουρισμού.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Γαλάνης, Αντώνιος; Μαρκάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Απλαδάς, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-09-29
  Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να διερευνήσει την επίδραση του γαστρονομικού τουρισμού στην ελληνική οικονομία και την καταγραφή της συμβολής του στο Ηράκλειο Κρήτης. Επίσης εστιάζει στο πώς η κοινωνία επηρεάζει και επηρεάζεται ...