• Η διαδικασία εξυγίανσης των επιχειρήσεων σύμφωνα με τα άρθρα 99-106 του πτωχευτικού κώδικα.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
    Συγγραφείς: Γεωργακάκης, Αναστάσιος; Καλλιτσουνάκης, Σταύρος
    Επιβλέπων καθηγητής: Μπίμπα, Εμμανουέλα
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-03-28
    Ο πτωχευτικός κώδικας, είναι ένα εργαλείο που ευελπιστεί να δώσει λύσεις στην ιδιαίτερη οικονομική κατάσταση, που επικρατεί στην χώρα, λόγω της κρίσης. Οι νέες τροποποιήσεις του κώδικα, δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία στους ...