• Εργαστηριακή σύγκριση αξιολόγησης αισθητήρων εδαφικής υγρασίας πεδίου.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΓΕΠ), Τμήμα Γεωπονίας
    Συγγραφείς: Πλατή, Αντιγόνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Δαλιακόπουλος, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-03-29
    Η επάρκεια εδαφικής υγρασίας είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των φυτών καθώς το νερό έχει το ρόλο του διαλύτη και του μεταφορέα των θρεπτικών στοιχείων προς ρίζες και στους φυτικούς ιστούς μέσω της διαδικασίας της διαπνοής. ...