• Οι λογιστικές απαιτήσεις των start-up επιχειρήσεων.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
    Συγγραφείς: Καστρινάκη, Ευφροσύνη; Περτσέλη, Αικατερίνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Γαρεφαλάκης, Αλέξανδρος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-07-07
    Η εκκίνηση μιας επιχείρησης απαιτεί συχνά από τους επιχειρηματίες να κατανοούν και να ολοκληρώνουν μια ποικιλία επιχειρηματικών λειτουργιών. Μια σημαντική επιχειρηματική λειτουργία κατά την έναρξη μιας μικρής επιχείρησης ...