• Κατεργασίες με την βοήθεια ρομποτικού βραχίονα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Σηφάκης, Χρήστος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καββουσανός, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-26
  Οι ρομποτικοί βραχίονες είναι πλέον απαραίτητοι στη βιομηχανία για εργασίες μεταφοράς, συναρμολόγησης, βαφής, κόλλησης και άλλων. Οι ρομποτικοί βραχίονες επίσης με τον κατάλληλο προγραμματισμό, έχουν τη δυνατότητα να ...
 • Πλοήγηση αυτόνομου ρομπότ σε ανοιχτό χώρο με την βοήθεια G.P.S.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Καραμπατζάκης, Ματθαίος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καββουσανός, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-14
  Η παρακάτω εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας του φοιτητή Καραμπατζάκη Ματθαίου, για το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης. Η ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας ...
 • Σχεδιασμός μελέτη και κατασκευή παράλληλου ρομπότ τύπου δέλτα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Γαλερός, Μιχαήλ; Παπαδόπουλος, Γεώργιος; Σπαθαράκης, Ευάγγελος-Γεώργιος; Papadopoulos, Georgios; Spatharakis, Evangelos-Georgios
  Επιβλέπων καθηγητής: Καββουσανός, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-07
  Στην παρούσα πτυχιακή γίνετε η μελέτη ενός παράλληλου ρομπότ τύπου δέλτα, που στόχο έχει την τρισδιάστατη μοντελοποίηση και έπειτα την κατασκευή του ρομπότ. Ζητούμενο της κατασκευής ορίστηκε η ωφέλιμη διαδρομή καθ ύψος να ...