• Εναλλακτικές μορφές τουρισμού σε νησιωτικές περιοχές.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
    Συγγραφείς: Βαρδαλαχάκη, Μαρίνα
    Επιβλέπων καθηγητής: Μακρυγιωργάκης, Μάριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-26
    Βασικός σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας, είναι να αναδειχθούν οι εναλλακτικοί τρόποι με τους οποίους δύναται κάποιος επισκέπτης στην χώρα μας να πραγματοποιήσει τις διακοπές του και τα μέσα με τα οποία μπορεί να ...