• Αυτοματοποίηση της διαχείρισης ευπαθειών λογισμικού με χρήση τεχνικών Robotic Process Automation.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Παπαχατζάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκης, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-10-12
  Το Διαδίκτυο στις μέρες μας, έχει διαμορφώσει την κοινωνία μας με τέτοιο τρόπο που όλο και περισσότερα πράγματα που κάνουμε στην καθημερινή μας ζωή τείνουν προς την ψηφιοποίηση. Τα οφέλη πίσω από αυτήν την τάση ...
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για την εποπτεία και διαχείριση συμβάντων κακόβουλων επιθέσεων σε δικτυακές υποδομές.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Κλάδος, Στυλιανός
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκης, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-10-06
  Η συνεχώς αυξανόμενη εξάρτηση των ανθρώπων από τον κυβερνοχώρο, η οποία έχει αυξηθεί κατά πολύ την τελευταία δεκαετία, καθώς και η ραγδαία εξέλιξη των αυτοματοποιημένων κυβερνο-επιθέσεων απαιτούν από κάθε επαγγελματία ...
 • Υλοποίηση εφαρμογής έκτακτης ανάγκης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Τουτουδάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκης, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-26
  Σε μια εποχή όπου τα smartphones έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας [1], η αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους για την εξασφάλιση της προσωπικής ασφάλειας και προστασίας είναι υψίστης σημασίας. Καθώς αυτές ...
 • Δημιουργία συνόλου δικτυακών δεδομένων με σκοπό την εκπαίδευση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Νίκας, Ευάγγελος-Πολυνίκης
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκης, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-10-21
  Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο έχουν επεκταθεί σημαντικά και έχουν αυξηθεί σε αποτελεσματικότητα τα τελευταία χρόνια. Ως αποτέλεσμα, τα τρωτά σημεία των στοχευμένων συστημάτων υπολογιστών και δικτύων μπορούν να αξιοποιηθούν ...
 • Σύστημα ανίχνευσης και πρόληψης εισβολών με βάση τη μηχανική μάθηση σε σχεδόν πραγματικό χρόνο με χρήση eBPF.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Κωστόπουλος, Σταμάτιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκης, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-02-12
  Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία, όλο και περισσότερες κρίσιμες υποδομές συνδέονται στο διαδίκτυο. Κακόβουλα άτομα προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτές τις υποδομές, με αποτέλεσμα οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο να έχουν ...
 • Επικύρωση VNF μέσω του ενορχηστρωτή OpenMANO.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Γιαννούλης, Αναστάσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκης, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-07-12
  Με την ταχεία ανάπτυξη του cloud computing αυτές τις μέρες, είναι απαραίτητη η ανάγκη για καλύτερη διαχείριση των πόρων υλικού, των υπηρεσιών δικτύου και της ενορχήστρωσης σε μια υποδομή cloud. Η έννοια της Εικονικοποίησης ...
 • Ανάλυση ευπαθειών ως υπηρεσία σε υποδομές λογισμικού.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Κεφαλούκος, Ιωάννης-Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκης, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-22
  Η ραγδαία εξέλιξη στον τομέα της τεχνολογίας και η ολοένα αυξανόμενη εμφάνιση νέων παραδειγμάτων, όπως το cloud/edge computing και το Internet of Things (IoT), μας εισάγουν σε μια νέα εποχή στον τομέα των Information and ...