• Ανάπτυξη βάσης δεδομένων αντιστροφέων τάσης για φωτοβολταϊκές εφαρμογές σε κλίμακες από KW έως MW και στατιστική επεξεργασία.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Βαρτζής, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαυροματάκης, Φώτιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-18
  Η εργασία είναι χωρισμένη σε έξι κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται γενικά στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται συγκεκριμένα στους αντιστροφείς, ενώ στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται ζητήματα ...
 • Σύγκριση φωτοβολταϊκών πλαισίων διαφορετικών τεχνολογιών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Χατζησταύρου, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαυροματάκης, Φώτιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-06-23
  Στην πτυχιακή αυτή εργασία δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων με πολλαπλά φωτοβολταϊκά πλαίσια με στόχο να συγκρίνει τους διαφορετικούς τύπους των φωτοβολταϊκών αυτών πλαισίων.Γίνεται μια εισαγωγή στη φωτοβολταϊκή τεχνολογία ...