• Αξιοποίηση σύνθετων υλικών στην προσθετική κατασκευή.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Λυδάκη, Αφροδίτη-Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ντιντάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-24
  Η τεχνολογία της προσθετικής κατασκευής επιτρέπει τη δημιουργία τρισδιάστατων αντικειμένων από ψηφιακά αρχεία. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη χρήση ειδικών εκτυπωτών, που μπορούν να κατασκευάσουν τα αντικείμενα από ...
 • Βέλτιστος σχεδιασμός μηχανολογικών εξαρτημάτων ή συνθέσεων για προσθετική κατασκευή.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Καρτσάκης, Κωνσταντίνος; Σκουντής, Ανδρέας
  Επιβλέπων καθηγητής: Ντιντάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-24
  Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη και ανάλυση δύο διαφορετικών σχεδιαστικών αλγορίθμων οι οποίοι έχουν πανομοιότυπα αποτελέσματα ακολουθώντας διαφορετική λογική ο καθένας. Οι αλγόριθμοι γενετικής και τοπολογικής βελτιστοποίησης ...
 • Χρήση του γενετικού σχεδιασμού (Generative Design) στη σχεδιομελέτη μηχανολογικών εξαρτημάτων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Σφακιανάκης, Γεώργιος; Φιωτοδημητράκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ντιντάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-15
  Σκοπός της πτυχιακής εργασίας αυτής, είναι η εκμάθηση ενός νέου εργαλείου σχεδιασμού, το Γενετικό σχεδιασμό (Generative Design). Generative design είναι μία από τις σύγχρονες μεθόδους σχεδίασης νέων προϊόντων ή βελτιστοποίησης ...