• Εδαφική αλατότητα: διαχείριση και αποκατάσταση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΓΕΠ), Τμήμα Γεωπονίας
  Συγγραφείς: Μελεσανάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκη, Αναστασία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-28
  Στην πτυχιακή αυτή εργασία γίνεται λόγος για την αλατότητα του εδάφους, την διαχείριση και την αποκατάσταση της. Η εδαφική αλατότητα ορίζεται ως η συσσώρευση υδατοδιαλυτών αλάτων στο έδαφος. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι ...
 • Η επίδραση του αναστολέα νιτροποίησης 3,4-Dimethylpyrazole phosphate (DMPP) στις χημικές ιδιότητες του εδάφους παρουσία οργανικής ουσίας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΓΕΠ), Τμήμα Γεωπονίας
  Συγγραφείς: Παπάζογλου, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκη, Αναστασία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-06
  Η καλλιέργεια της ελιάς αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προσοδοφόρες καλλιέργειες της χώρας αλλά και της Κρήτης, καθώς η μεγαλύτερη ζήτηση και παραγωγή της φαίνεται να πραγματοποιούνται στις χώρες της Μεσογείου. Κάθε ...