• Αξιολόγηση ποιότητας παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών στο Νομό Ηρακλείου.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
    Συγγραφείς: Ντέντης, Λουκάς; Τσαμπουράκης, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Ρομπογιαννάκης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-10-09
    Το θέμα της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η αξιολόγηση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών στον νομό Ηρακλείου . Η εργασία συνίσταται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. Στο πρώτο μέρος, πραγματοποιείται ...