• Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε ειδικούς νοσοκομειακούς χώρους.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
    Συγγραφείς: Παχάκης, Γεώργιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Σιδεράκης, Κυριάκος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-04-04
    Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει ως στόχο να αποτελέσει μια αρχική προσέγγιση στις απαιτήσεις και πρότυπα των ηλεκτρολογικών σε εγκαταστάσεις σχετιζόμενες με την υγεία. Να βοηθήσει τους εμπλεκόμενους σχεδιαστές, μελετητές, ...