• Ανάπτυξη επισημειωμένων βάσεων μουσικής πληροφορίας μέσα από τη χρήση της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης (Europeana Music).

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
  Συγγραφείς: Τσουρά, Ραΐς
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζέρβας, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-21
  Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στις ψηφιακές βιβλιοθήκες, και πιο συγκεκριμένα στην ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη (europeana), στην αναγκαιότητά τους, στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αλλά και στις προκλήσεις που ...
 • Αυτόματη αναγνώριση καλλιτέχνη με χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
  Συγγραφείς: Βαβαγιάκης, Ευτύχιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζέρβας, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-09-10
  Η διάδοση της ψηφιακής μουσικής πληροφορίας επέφερε τη δημιουργία τεράστιων μουσικών βάσεων δεδομένων οι οποίες χρησιμοποιούνται για προσωπικούς αλλά και επαγγελματικούς σκοπούς. Έτσι, δημιουργήθηκε η ανάγκη για γρήγορη ...
 • Μελέτη συστημάτων αλληλεπίδρασης χρήστη-υπολογιστή μέσα από περιβάλλον συνομιλίας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
  Συγγραφείς: Ντζελέπης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζέρβας, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-31
  Σε αυτήν τη διπλωματική εργασία ερευνάται και αναλύεται η τεχνολογία των ψηφια-κών συστημάτων αλληλεπίδρασης μέσω συνομιλίας (chatbots) καθώς και η ανάπτυξηενός τέτοιου συστήματος.Μέσα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, ...
 • Χρήση πλατφόρμας έξυπνου βοηθού ως σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
  Συγγραφείς: Ζησόπουλος, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζέρβας, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-01-20
  Όταν γίνεται λόγος για «IoT Project» αυτό εννοιολογικά σημαίνει «Ιnternet Of Things Project». Επί της ουσίας πρόκειται για ένα σχέδιο μέσα στο οποίο συνηθισμένα πράγματα που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος στην καθημερινότητά του, ...