• Η online αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών του Ηρακλείου το 2018.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
    Συγγραφείς: Αβερκίου, Αδαμαντίνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Κουργιαντάκης, Μάρκος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-26
    Η εν λόγω πτυχιακή εργασία σκοπό έχει την έρευνα και την εξαγωγή συμπερασμάτων, όσον αφορά την online καταναλωτική συμπεριφορά ενός δείγματος 150 ανθρώπων στο Ηράκλειο Κρήτης. Αρχικά, αφού ορίσαμε την έννοια του ηλεκτρονικού ...