• Επίλυση εργασιακών συγκρούσεων με την μέθοδο της Μη Βίαιης Επικοινωνίας ή άλλων γνωστών μεθόδων.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Αθανασοπούλου, Γεωργία
    Επιβλέπων καθηγητής: Τζωρτζάκη, Αλεξία-Μαίρη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-06-23
    Η παρούσα τελική εργασία μελετά τις συγκρούσεις στον χώρο εργασίας και ειδικότερα τρόπους επίλυσης αυτών, δίνοντας έμφαση σε μια νέα μέθοδο, την μέθοδο της Μη Βίαιης Επικοινωνίας. Το θεωρητικό κομμάτι αποτυπώνει την έννοια ...