• Αυτόματη αναγνώριση καλλιτέχνη με χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
    Συγγραφείς: Βαβαγιάκης, Ευτύχιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Ζέρβας, Παναγιώτης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-09-10
    Η διάδοση της ψηφιακής μουσικής πληροφορίας επέφερε τη δημιουργία τεράστιων μουσικών βάσεων δεδομένων οι οποίες χρησιμοποιούνται για προσωπικούς αλλά και επαγγελματικούς σκοπούς. Έτσι, δημιουργήθηκε η ανάγκη για γρήγορη ...