• Διερεύνηση ικανοποίησης εργαζομένων σε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Βαλτζάκη, Μαριλένα
    Επιβλέπων καθηγητής: Φανουργιάκης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-18
    Η εργασιακή ικανοποίηση είναι ένας από τους παράγοντες αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των εργαζομένων. Στις μέρες μας έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και στις ψυχολογικές διαστάσεις του θέματος καθώς επηρεάζει όχι μόνο ...