• Το Ηράκλειο ως προορισμός γαστρονομικού τουρισμού.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
    Συγγραφείς: Γαλάνης, Αντώνιος; Μαρκάκης, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Απλαδάς, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-09-29
    Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να διερευνήσει την επίδραση του γαστρονομικού τουρισμού στην ελληνική οικονομία και την καταγραφή της συμβολής του στο Ηράκλειο Κρήτης. Επίσης εστιάζει στο πώς η κοινωνία επηρεάζει και επηρεάζεται ...