• Η επίδραση της ηχητικής επένδυσης σε μια κινηματογραφική σκηνή.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
    Συγγραφείς: Γαρυφάλλου, Μιχαήλ
    Επιβλέπων καθηγητής: Φιτσανάκης, Μίνως
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-12
    Σκοπός της εργασίας είναι να εστιάσουμε στον τρόπο δημιουργίας μιας ηχητικής παραγωγής, με τη βοήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και της κατάλληλης τεχνικής. Με την παρούσα εργασία θα επιχειρήσουμε να αποδείξουμε ότι ο ...