• Αεροπορική εταιρεία.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
    Συγγραφείς: Γερακιανάκης, Νικόλαος; Μαρινάκης, Παντελεήμων
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-07
    Αρχικά κάνουμε μια μικρή ιστορική αναδρομή όσο αφορά το αεροπλάνο και στη συνέχεια περιγράφουμε επιγραμματικά τα βασικά σημεία αυτού. Αποδεικνύουμε γιατί το αεροπλάνο είναι απαραίτητο στην εποχή μας ενώ στη συνέχεια προχωράμε ...