• Οι προτιμήσεις των τουριστών στο Νομό Ηρακλείου.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
    Συγγραφείς: Γωνιανάκη, Σοφία; Ιορδανίδου, Βικτώρια-Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Κουργιαντάκης, Μάρκος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-02-05
    Κύριος σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη των κριτηρίων επιλογής και του εύρους των δραστηριοτήτων που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν οι επισκέπτες του Νομού Ηρακλείου, καθώς και η διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των ...