• Μελέτη των χαρακτηριστικών της αποστέρησης στη συνοικία της Αγίας Τριάδας : η εκτίμηση των φορέων.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Δέδε, Ελπίδα; Χριστοπούλου, Μαριάννα
    Επιβλέπων καθηγητής: Οικονόμου, Αικατερίνη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-01-24
    Η παρούσα μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας με τίτλο: "Μελέτη των χαρακτηριστικών της αποστέρησης στη συνοικία της Αγίας Τριάδας: η εκτίμηση των φορέων”, βασίστηκε σε ποιοτική μελέτη με ...