• Επενδύσεις στην Ελλάδα.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Δακτυλίδης, Ιωάννης; Κοτζιάς, Απόστολος
    Επιβλέπων καθηγητής: Σκουλουδάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-05-23
    Η παρούσα εργασία σκοπεύει να διερευνήσει τους τρόπους που κάνουν χρήση οι επιχειρήσεις ώστε να επενδύσουν στην Ελλάδα αλλά και τις στάσεις ως προς τα σημαντικότερα εμπόδια για να το πράξουν. Ειδικότερα, δια της έρευνας ...